Online omše kláštor Košice-Lorinčík

Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Slovenskí biskupi nás prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Chrámy môžu zostať otvorené, no nesmú sa v nich konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. Online vysielane svätých omší
(stránka: www.youtube.com kanál: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík) alebo aj cez Facebook v skupine Priatelia Karmelu, kde zdieľame aktuálne prenosy.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8:00
8:00