Druhý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Milosť nevytvorí svoje dielo v dušiach, ktoré sa jej z vlastnej vôle neotvoria, ani Mária nenaplní svoje materinstvo tam, kde sa jej človek neodovzdá.
Terézia Benedikta od Kríža, bosá karmelitánka

Pápež Lev XIII. hovorí: „Tajomstvo nekonečnej lásky Ježiša k ľuďom sa zviditeľnila vo chvíli Ježišovej smrti, keď učeníkovi Jánovi zanechal svoju matku. V slávnostnej záveti „Hľa, tvoj syn“, v osobe Jána, ako to chápali všetky veky, Kristus zveril svojej matke všetkých ľudí… Čo môže byť krajšie ako to, že ty, Panna, si matkou tých, ktorým sa Kristus nehanbil byť bratom? Mária prijala celým srdcom povinnosti matky počnúc večeradlom, kde v kolíske spočívala prvá Kristova Cirkev“.

Modlitba sv. Bernarda

Ó, najsvätejšia Panna, posilňuj ma v mojej slabosti. Kto iný by sa vedel lepšie prihovoriť za nás u Krista? Ty si predsa tak blízko pri ňom. Hovor, Pani, lebo tvoj Syn ťa poslúcha a od neho dostaneš všetko, o čo poprosíš. Pros za náš hriešnych teraz i v hodine našej smrti. Amen.