Tretí deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Dnes som stála s tebou pod krížom a ako nikdy som výrazne zakúsila, že pod krížom si sa stala našou Matkou. Prijala si všetkých do svojho srdca a krvou svojich trpkých bolestí si vykúpila každej duši nový život.
Terézia Benedikta od Kríža, bosá karmelitánka

Môžeme sa spýtať: prečo ju Boh vedie cez také more bolesti a prikazuje hľadieť na smrť vlastného Syna? Bez Kalvárie by Mária nebola Spoluvykupiteľkou. V Betleheme dla svetu malé dieťa, na Kalvárii dáva Vykupiteľa. Tam je Matkou, tu Spoluvykupiteľkou. Pápež Benedikt XV. povie, že „so svojím trpiacim a zomierajúcim Synom bola tak zjednotená, že môžeme oprávnene povedať, že so svojím Synom vykúpila svet“. Preto Cirkev  udeľuje Márii tituly ako Orodovníčka, Pomocníčka a Prostredníčka.

Modlitba sv. Germana Konštantinopolského

Ó, Pani moja, ty si jediná útecha, ktorú mi Boh dáva, iba ty si nebeskou rosou, ktorá mi prináša úľavu v mojich utrpeniach. Ty si svetlom mojej duše, keď ju obklopujú temnoty, ty si sprievodkyňou na mojej životnej púti, mojou silou v slabosti, pokladom v mojej chudobe, liekom na rany, potechou v plači, útočiskom v utrpeniach, nádejou mojej spásy. Vypočuj moje prosby, zľutuj sa nado mnou, lebo to svedčí Matke Boha, ktorý tak veľmi miluje svoj ľud. Pros za mňa teraz i v hodine smrti mojej. Amen.