Štvrtý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Skutočne, Mária prijíma veriacich oblečených do škapuliara za svoje deti. A oni na ňu pozerajú ako na svoju vlastnú Matku. Teraz patria jej a ona im. Všetky ich myšlienky  a city majú byť plné lásky k nej a nech jej slúžia zo všetkých svojich síl.
o. Brokard  od sv. Terézie, bosý karmelitán

Začiatky karmelitánskeho rádu v Európe boli posiate tŕňmi, nie lupienkami ruží. Rožšírená nedôvera  a nežičlivosť, dokonca aj zo strany duchovenstva, spôsobila, že karmelitáni prežívali veľmi ťažké obdobie. Generálny predstavený sv. Šimon Stock sa na Pannu Máriu  ako Kráľovnú Karmelu obrátil slovami modlitby: Kvet Karmelu, réva rozkvitnutá, Žiara neba, Panna, čo hriech spúta, klenot hory. Prečistá Matka a vzácna žena, Karmelu zostaň vždy naklonená, Hviezda morí.  Na túto modlitbu plnú dôvery odpovedala Matka Božia tak, že sa mu zjavila  so škapuliarom v ruke a povedala: „Môj najmilší synu, prijmi škapuliar tvojho rádu. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Toto bude privilégium pre teba a pre všetkých karmelitánov.“ Neskôr Matka Božia prisľúbila rýchle vyslobodenie z očistca v rámci tzv. sobotného privilégia (bula pápeža Jána XXII. z r. 1322). Odvtedy sa škapuliar stal vlastníctvom nielen Karmelu, ale aj celej Cirkvi. Len aby sme dokázali tento dar oceniť a mohli sa spoľahnúť na jej materinskú starostlivosť.

Modlitba sv. Rafaela Kalinovského

Bohorodička a Panna, Kráľovná posvätného škapuliara a naša Matka! Ty nás neustále voláš k sebe. Naša Pani a Kráľovná, zotri slzy trpiacich, chráň nevinnosť detí, bráň vieru v srdciach mladých, rodinám vypros jednotu a lásku, ducha obety a Boží pokoj. Vypros nám dar vytrvať vo viere našich otcov, aby sme ťa mohli pslavovať teraz i vo večnosti. Amen.