Piaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Nehanbime sa za škapuliar Najsvätejšej Panny, naopak, považujme to za najväčšiu poctu, že môžeme na sebe nosiť tento znak poddanosti našej najláskavejšej Panej, ktorým sa pred nami chválilo toľko pápežov, biskupov, cisárov, kráľov, kniežat, toľko statočných vodcov a odvážnych kresťanských rytierov.

Pápež Benedikt XV.

Nie je bezvýznamné, že posledné zjavenie v Lurdoch súvisí so škapuliarom. Odohralo sa 16. júla 1858, na slávnosť Matky Božej Škapuliarskej. Mária sa vtedy Bernadete ukázala v karmelitánskom habite, ale  nepovedala ani slovo. Iba mlčala a pozerala na ňu. Jasne tým odkázala, že pravá pobožnosť k Matke Božej musí viesť k hlbokému modlitebnému životu, duchovného životu, ktorý je nemožný bez mlčania, ticha a samoty s Bohom.

Na záver fatimských zjavení trom pastierikom sa 13. októbra 1917 Matka Božia ukázala najprv ako Matka Božia ružencová, potom ako Matky Božia bolestná a nakoniec ako Matka Božia oslávená, pričom v rukách držala škapuliar, takže  ako Matka Božia Škapuliarska. V jednom rozhovore sa sr. Lucie spýtali, prečo Matka Božia držala v rukách škapuliar. Ona odpovedala, že Matka Božia chce, aby všetci nosili škapuliar. A práve preto ruženec a škapuliar, dve naviac privilegované sväteniny, nadobúdajú dnes, ešte viac ako kedykoľvek predtým, univerzálnejší význam. Nie nadarmo sa hovorí: Škapuliar nos, na ruženci pros.

Ján Pavol II. nosil škapuliar neustále. Aj keď ležal v nemocnici po atentáte. Tam mu sprostredkoval zázračné uzdravenie, lebo práve v deň Matky Božej Škapuliarskej (16. júla) ustúpil smrteľný cytomegalovírus, ktorý sa dostal do organizmu Svätého Otca po transfúzii krvi.

Posvätný škapuliar, ktorý je vonkajším výrazom našej viery v pomoc Matky Božej, je hmatateľným dôkazom, že Ona dôstojne odpovedá na naše prosby. Škapuliar je znakom moci Kráľovnej neba a zeme i Matky Božieho Syna. Nosme ho neustále, aby nám umožnila vytrvať v dobrom až do konca a prihovárala sa za nás u svojho Syna.

Modlitba

Najsvätejšia Panna Mária, Kráľovná a Matka Karmelu, vypros mi milosť, aby som nikdy nezapochyboval(a) o tvojej láske ku mne a vždy pamätal(a), že zázraky, ktoré si vykonala pre mojich bratov a sestry vo viere,  máš moc vykonať aj v mojom živote. Príď mi teda na  pomoc teraz i v hodine mojej smrti. Amen.