Šiesty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Mária prisľúbila svojim deťom nosiacim posvätný škapuliar poskytnúť všetky dôkazy  starostlivosti a lásky iba vtedy, ak budú plniť povinnosti dobrých synov a dcér.
Brokard  od sv. Terézie, bosý karmelitán

Posvätný škapuliar je znakom bratstva a spásy, ale nie v tom zmysle, že by udeľoval milosti ako sviatosti. Nemôžeme chápať škapuliar ako magický znak či automatickú záruku  spásy a tiež nás neoslobodzuje od nárokov života podľa  evanjelia. Ako hovorí jeden z teológov, škapuliar je dôkazom a znakom väčšej milosti a osobitnej pomoci, aby ťa povzbudzoval k ľútosti, keď si v hriechu, odstraňoval všetky prekážky a nebezpečenstvá, aby si vytrval v milosti až do konca.

Mária sama osebe nedáva spásu (iba Boh), ale svojimi prosbami u Boha vyprosuje milosť obrátenia. A keďže je najlepšou, najnežnejšou a najmilosrdnejšou Matkou, svojou starostlivosťou zahŕňa aj najviac blúdiacich a najbiednejších ľudí.

Nosme teda vždy a všade posvätný škapuliar a Mária nám vyprosí veľké dary. Nech nám škapuliar ustavične dvíha myseľ a obracia srdce k tej, ktorá nám ho dala, nech nás povzbudzuje, aby sme milovali a nasledovali jej Syna.

Modlitba

Kráľovná posvätného škapuliara, prosím, prihováraj sa za mňa u svojho Syna a vypros mi tú milosť, ktorú najviac potrebujem, aby som mohol zostať verný(-á) krstným sľubom až do dňa mojej smrti. Modli sa za mňa hriešneho (-u) teraz i v hodine mojej smrti. Amen.