Tak hovoril Abba…Šalamún

„Daj svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud.“ Šalamún, múdry kráľ izraelského ľudu, ktorému sa pripisuje autorstvo knihy Múdrosti, Prísloví i Kazateľa. Pripomeňte si bohatý život Dávidovho syna, ktorý vybudoval v Jeruzaleme chrám.

Ikonu v kvalitnejšom rozlíšení nájdete tu: bit.ly/35FqFKL