Symboly Terezie od Ježiša – Studňa

O tých, čo začínajú konať modlitbu, môžeme povedať, že sú to tí, ktorí čerpajú vodu zo studne, čo ich stojí veľkú námahu, ako som povedala, lebo sa musia unavovať pohrúžením zmyslov, čo vzhľadom na to, že sú zvyknutí byť roztržití, je veľká námaha.

11,7.9

Začiatočníci v modlitbe musia skutočne tvrdo, dlhodobo a systematicky pracovať na sebe, najmä vychovávať svoje zmysly, ktoré, ako píše svätá (Terézia), zvyknú sa svojvoľne potulovať. Začiatočníci musia preukázať nemalé odhodlanie a silu, aby prišli k studni a načerpali z nej vodu.

Je to však nevyhnutná práca, keď si chceme vychutnať ovocie modlitby, keď chceme, aby v našej záhrade rástli kvety čnosti. Zmysly potrebujú askézu, potrebujú umŕtvovanie. Ich záujem o svet, rozptýlenosť, nepoddanie sa kontrole, môže zničiť rastliny, ktoré začínajú pučať, a už vôbec im nedovolí rozvíjať sa. Ako sv. Tereza chápe askézu a umŕtvovanie zmyslov? Hovorí, že ich treba zaujať rozjímaním, hĺbaním a meditovaním o tajomstvách života Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.

Mali by sme sa často zamýšľať a uvažovať o jeho živote. Potom spoznáme, ako nás miluje, a nebudeme pochybovať, že nám odpustil všetky naše hriechy, a potom bude náš smútok za spáchané hriechy dokonalý. Táto radosť z práce v Pánovej záhrade a z práce preňho nám pomôže prežiť každú suchopárnosť a únavu, pretože nosiť vodu zo studne je ťažká práca a jej plody hneď nevidno.

Musíme veriť, že nenechá zahynúť žiadnu rastlinu. Všetky ich zachová nažive. Niektoré zalieva výdatne a iné vôbec. Prečo je to tak? To nie je naša vec, pretože záhrada a všetky rastliny v nej patria jemu.

br. Tomasz Kozioł OCD