Symboly Terezie od Ježiša – figa

Prikázali mi teda, keď už som nemohla videniam odporovať, aby som sa vždy prežehnala, až budem mať nejaké videnie, a robila naňho figu. 13 Bol totiž presvedčený, že ide o démona a že vďaka tomu nepríde.

KŽ 31,21 (kniha života)

V slovenskom jazyku poznáme slovné spojenie: „ukázať niekomu figu“ a chápeme ho rovnako ako ho rozumela sv. Terézia, čiže: „nič nedostaneš“, alebo aj „postaviť sa proti miekomu“, „neprijať“, „nesúhlasiť“, „poslať preč“, „odmietnuť“. Svätú nahováral spovedník, aby takto zaobchodila so satanom, ktorého útoky od istého času pociťovala. Je to veľmi trefný návrh.

Človek prehrá, ak začína dialóg, konfrontáciu s pokušením a tým skôr s inteligentným anjelom temnoty. Jeho útoky je treba ignorovať, nevšímať si ho, zaoberať sa niečim iným. To, čo predovšetkým podčiarkuje svätá Reformátorka pri opise tejto udalosti je priam heroická poslušnosť spovedníkom a duchovným sprievodcom. Je známe, že Zlý sa môže tváriť ako anjela svetla (por. 2 Kor 11, 14). Vedela o tom aj svätá karmelitánka a pritrafilo sa, že ukázala figu Ježišovi, ktorý sa jej zjavil. Predsa len, ako sama povedala, Spasiteľ bol veľmi spokojný, keď videl jej veľkú poslušnosť, ktorú prejavuje voči Nemu a pastierom Jeho Cirkvi.

br. Tomasz Kozioł OCD