Symboly Terézie – Cesta dokonalosti

Dobre sa tu hodí povedať, že tvoj zákon je len zdanlivo ťažký (porov. Ž 94, 20), pretože ja ho ako ťažký nevidím; ani neviem, prečo by mala byť úzka cesta, ktorá vedie k tebe (porov. Mt 7, 14). Vidím, že ide skôr o kráľovskú cestu, než len o cestičku. O cestu, po ktorej keď sa niekto skutočne vydá, kráča bezpečnejšie. Veľmi ďaleko sú tiesňavy a skaliská, kde sa padá, pretože tí, ktorí kráčajú touto kráľovskou cestou, sú ďaleko od príležitostí k zlému.

(KŽ 35, 13)  KŽ – Kniha života

Kristus v evanjeliu zreteľne hovorí, že cesta vedúca do večného života je úzka a tá do večného zatratenia zasa široká.  Je teda dosť jasné, že úzka cesta je horšia, nepohodlná  a občas až nebezpečná. Široké, priestranné cesty sú zdanlivo veľmi dobré a veľmi sa odporúča ísť po nich na ďaleké výpravy. Svätá Terézia však namietne, že to je svetské myslenie. Iste, na úzkej ceste treba byť pozornejší, vďaka tomu je menšia šanca, že zablúdime, padneme, poraníme sa. To isté platí pre prikázania. Pre ľudí svetských ide o záťaž, obmedzenie slobody, a pritom iba ochraňujú pred pádom či večnou záhubou. A na úzkej ceste sa nepotkneme či nespadneme? Samozrejme, ale keď úprimne milujeme Boha a veríme mu, sme si istí, že On nám nedovolí padnúť a v pravej chvíli nám príde adekvátne pomôcť. Takže, svätá ďalej píše, že to je úzka, ale súčasne skôr široká, kráľovská cesta vedúca k Bohu, do jeho kráľovstva.  Je to cesta dokonalosti, čiže cesta, na ktorej sa učíme ako byť svätí.  Je to však cesta málo frekventovaná, ktorú si nevyberá množstvo ľudí. Paradoxne, mnohí si vyberajú širokú cestu v temnotách, namiesto toho, aby nasledovali Ježiša, ktorý je Slnkom spravodlivosti. 

Obrázok od ❄️♡💛♡❄️ Julita ❄️♡💛♡❄️ z Pixabay