Prvý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Posvätný škapuliar nám pripomína, že máme neustále rozjímať o živote preblahoslavenej Panny Márie a odovzdať celý svoj život pod ochranu tejto šľachetnej kráľovnej, vždy pripravenej prísť nám na pomoc.
Arnold Bostius OCarm.

Mária vedela, že má Bohu vždy dôverovať a jemu sa odovzdať. Preto – hoci všetko nechápala – povedala fiat  – nech sa mi stane. Preto tiež neskôr, počas návštevy Alžbety, mohla z hĺbky srdca zaspievať „Velebí moja duša Pána“… a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi“. Plodom každej Božej návštevy, hoci by bola tajomná a nepochopiteľná, je vždy radosť a pokoj. Uver Bohu tak ako mu uverila Mária a uver Márii, aby si zakúsil pokoj srdca a radosť ducha. Amen.

Modlitba sv. Efréma:

Ó, milostiplná, osvecuj môj rozum, rozviaž môj jazyk, aby som ospevoval tvoju slávu a najmä taký dôstojný teba Anjelský pozdrav. Pozdravujem ťa, pokoj, radosť a potecha celého sveta, najväčší zázrak, aký svet videl, raj slastí, bezpečný prístav pre  ohrozených pútnikov, zdroj milosti, prostredníčka medzi Bohom a ľuďmi. Nech moje srdce zvelebuje Boha spolu s tebou teraz a na veky vekov. Amen.