Pridajte sa: pomôžte Ukrajine!

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo sa budú volať Božími synmi“ (Mt 5, 9).

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

V mene všetkých karmelitánskych komunít bratov a sestier na Ukrajine by som sa vám chcel poďakovať za všetky prejavy starostlivosti a podpory, ktoré sa k nám dostávajú z Poľska a z celého sveta.

Čo sa týka karmelitánskych komunít, rozhodli sme sa zostať vo všetkých domoch, ktoré máme na Ukrajine: sestry v Charkove a Kyjeve a bratia v Berdyczówe, Kyjeve a Gwozdawe. Teraz sme všetci v poriadku. V Charkove a Kyjeve sú boje s nepriateľskými jednotkami veľmi prudké, ale neodohrávajú sa priamo v našich uliciach. Počujeme bomby a výstrely, ale len z diaľky. Do Gwozdawy a Berdyczówa sa vojská agresora zatiaľ nechystajú.

Našou hlavnou úlohou je modliť sa za pokoj, ale aj byť tu pre všetkých, ktorí sa na nás obracajú o pomoc. Ľudia vedia, že počas bombardovania sa medzi našimi múrmi môžu cítiť bezpečne, preto sa snažíme byť pripravení, že v noci alebo cez deň sa objavia rodiny (najmä starší ľudia a matky s deťmi) s prosbou, aby mohli prečkať bombardovanie. Nakupujeme vodu, generátory elektriny, kachle na drevo a lieky. V kostole Berdyczów, kvôli starým múrom a veľkému priestoru, organizujeme jeden z bunkrov pre mesto. O pomoc pri organizácii cesty do Poľska žiadajú aj chudobnejšie rodiny, čo je pri takej lavíne ľudí na úteku pred vojnou a čoraz menej dostupnom benzíne náročná úloha. Sme si vedomí toho, že časom mestám dojdú základné veci: jedlo, pitná voda, lieky, elektrina… a potom chceme byť ešte viac pripravení reagovať ako biblický Samaritán na tých, ktorých zasiahla vojna.

Naši bratia z Poľska prišli s iniciatívou vytvoriť fond určený na materiálnu pomoc pre spoločenstvá bratov a sestier na Ukrajine a predovšetkým pre ľudí, ktorí sa na nás obracajú alebo sa na nás v blízkej budúcnosti obrátia. Budeme veľmi vďačný ak nám pomôžete v tejto ťažkej chvíli.

S otcom generálom a otcom provinciálom som v neustálom kontakte a oni ako prví budú vedieť, keď sa situácia v našich kláštoroch zmení. Ešte raz ďakujeme, že sa za nás modlíte a pamätáte. Vrátane našej sily a víťazstva! Veríme, že Boh rýchlo ukončí toto vojnové šialenstvo a že nás naučí túto ťažkú ​​skúsenosť využiť pre dobro Karmelu, Cirkvi a celej Ukrajiny.

V mene bratov a sestier na Ukrajine

Otec Józef Kucharczyk, OCD.

podporiť možete na číslo účtu: SK10 8330 0000 0029 0204 3973
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX
s poznámkou: Za postihnutych vojnou na Ukrajine