Kláštor v Czernej

Chceli by sme vám postupne predstaviť kláštory našej provincie. 

Prvým kláštorom, ktorý by sme vám chceli predstaviť, je starobylý kláštor v Černej. Niekedy ho nazývame aj kláštornou kolískou, pretože je to miesto, kde každý z nás začal svoje rehoľné dobrodružstvo, čím je noviciát. Kláštor v Černej (Czernej) (30 km od Krakowa) bol založený v roku 1629 ako pustovňa. Postavila a financovala ho Agnieszka Firlejová rodená Tęczyńska. Rehoľný život sa tam začal písať v roku 1633. 

Kláštor fungoval ako pustovňa až do roku 1797. V rokoch 1875-1911 patril rakúskej provincii. Po období oslabenia kláštorného života sa v roku 1880 ujali práce na obnove reholného života bosí karmelitáni z Rakúska, Francúzska a Belgicka. Odvtedy je v kláštore noviciát. 

V kostole je obraz Škapuliarskej Panny Márie, známej svojimi milosťami, korunovaný pápežskými korunami kardinálom Franškom Macharským, 17. júla 1988. V roku 2000 prešiel kostol celkovou rekonštrukciou. V roku 2006 bol zrekonštruovaný kostolný chór a nainštalované nové orgány. V rokoch 2008-2009 boli vymenené všetky okná a bolo zmodernizované ústredné kúrenie. 

V roku 2014 boli skolaudované dve budovy Pútnického domu. Kláštor je sídlom noviciátu našej provincie, kde všetci naši bratia z našej provincie začínajú svoj rehoľný život. 

Kostol a aj kláštor je zasvätevý sv. prorokovi Eliášovi, keby ste chceli niečo viac vedieť aká je spojitosť medzi karmelom a Eliášom, odporúčam článok Eliáš a Karmel, ktorý je nižšie a len Tak pre zaumavosť, sviatok proroka eliáša je 20.7.

prorok Eliáš a Karmel