Formácia

PODSTATA FORMÁCIE

Ľudská formácia rozvíja:

 • našu schopnosť interpersonálneho dialógu, vzájomnej úcty a tolerancie;
 • pripravenosť prijímať napomenutia a opravovať iných v duchu vľúdnosti;
 • schopnosť vytrvať vo svojich záväzkoch.

Kresťanská formácia zväčšuje:

 • našu schopnosť osvojiť si potrebné teologické vedomosti na základe Katechizmu Katolíckej cirkvi a a cirkevných dokumentov;
 • docenenie hodnoty krstného zasvätenia;
 • horlivosť v obrátení sa, kresťanskú angažovanosť a svätosť života;
 • zápal života v nasledovaní Ježiša a v účasti na jeho spasiteľnej misii cez rozvíjanie svojho povolania v rozmere prorockom, kňazskom a kráľovskom.

Karmelitánska formácia upevňuje našu karmelitánsku identitu:

 • štúdiom a duchovným čítaním Svätého písma a praktizovaním lectio divina;
 • zdôraznením dôležitosti liturgie Cirkvi, najmä Eucharistie a liturgie hodín;
 • poznávaním spirituality Karmelu, jeho histórie a diel svätcov Karmelu;
 • formáciou k modlitbe a meditácii;
 • formáciou k apoštolátu vychádzajúcemu z učenia Cirkvi a chápania úlohy v apoštoláte rádu.