Formácia OCDS

Formácia rádu

Do Svetského rádu bosých karmelitánov môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život vo svete. Po polročnom kontakte so spoločenstvom (postulát) sa kandidát prijme za člena Svetského rádu bosých karmelitánov a začne formáciu, ktorá trvá šesť rokov: dva roky do dočasných prísľubov, ďalšie tri roky do večných prísľubov, po ktorých po roku existuje možnosť zložiť večné sľuby. Svetský karmelitán skladá prísľuby v duchu evanjeliových rád (čistoty podľa stavu, poslušnosti, chudoby). Prísľuby a sľuby sú trvalé a nemenné ako znak zasväteného života.

Členovia Svetského rádu bosých karmelitánov sa riadia Pravidlami života (Regulou) a štatútmi, ktoré dňa 8. 6. 1994 schválil generálny predstavený Rádu bosých karmelitánov v Ríme, o. Camillo Maccise, OCD. Členovia svetského rádu sa zúčastňujú na pravidelnej duchovnej obnove, ktorá sa koná raz mesačne pod vedením o. karmelitána – asistenta svetského rádu a každoročne sa zúčastňujú na duchovných, cvičeniach takisto pod vedením asistenta svetského rádu.