Dotyk slova – 6. Nedeľa cez rok C


Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 6, 17. 20-26

Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháči!

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.

Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!

Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!

Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

Počuli sme slovo Pánovo.

Ježiš sa nás dnes zastáva; hovorí, že sme vyvolení a môžeme byť pokojní, lebo to vyvolenie nezávisí od toho, čo nás práve teraz postihlo.

Všimnite si, že čítame Lukášovu verziu blahoslavenstiev; a na rozdiel od Matúša sú v nej dva rozdiely. Po prvé – taká maličkosť – Ježiš má celú kázeň v údolí a nie na pahorku, a po druhé: Matúš píše všeobecne, že Ježiša počúvali všetci ľudia, a Lukáš už veľmi konkrétne napíše, že Ježiš sa prihovára priamo svojim učeníkom, hovorí Cirkvi. Ježiš tie slová uistenia hovoril spoločenstvu Cirkvi; a aj hovorí Cirkvi, ktorá ho počúva dnes v mnohých chrámoch sveta.

Ježiš vie a hovorí, že ľudia zo sveta jednoducho nepochopia hodnoty ako chudoba, tichosť srdca… To sú hodnoty veľmi nepopulárne, to sú hodnoty pre kresťanských pomýlencov, a ako takí sa aj možno niekedy cítime.

A Ježiš hovorí veľmi pokojne: „Počúvaj, si vyvolený.“ Aj keď ťa budú nejakým spôsobom prenasledovať, ukazovať na teba prstom, klopať si na čelo a konštatovať že to, čo žiješ je trápne a nevhodné v tejto dobe, a že treba bojovať, dobýjať, získavať, že treba mať, aby si bol  niekým. Ježiš hovorí: „Buď verný. Teraz možno plačeš, možno zažívaš skúšky, možno ťažkosti, prenasledovanie… ale kráľovstvo ťa čaká, kráľovstvo ti patrí, …nebeské kráľovstvo.“ To je to slovo, ktorým nás povzbudzuje, slovo aj pre nás na dnes.

Ak zažívaš akékoľvek ťažkosti kvôli svojej viere, svojej vernosti Ježišovi, ty kresťan pripodobnený Ježišovi, vzbudzuj v sebe tú vieru, presvedčenie, nádej, istotu, že tebe patrí kráľovstvo, a že sa budeš radovať, ak v tom, čo prežívaš, budeš verný jemu.