Dotyk slova – 7. Nedeľa cez rok C

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 6, 27-38

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Dnes počúvame druhú časť Ježišovho príhovoru na rovine. Príhovoru, ktorý nám odhaľuje Božiu myseľ, Boží plán. V tomto pláne objavujeme program pre kresťanstvo a jeho definíciu. Ježiš nám hovorí: „milujte“.
Problém je v tom, že grécky jazyk je bohatší ako slovenčina a má niekoľko pojmov na slovo „láska“. Napríklad je taká prirodzená láska „filios“, ktorá sa prejavuje žičlivosťou, rešpektovaním hraníc a túžbou po dobre pre druhého. To je druh lásky, v ktorej sa prirodzene pohybujeme, a nemusíme sa jej učiť. Rodičov netreba učiť láske k dieťaťu, starkým netreba hovoriť, že majú mať radi vnučku. To je prirodzené.
…ale Ježiš nepoužil slovo „filios, keď povedal „milujte“. Použil iné slovo –  slovo „agape“. Agape je láska, ktorá v svojej podstate presahuje to všetko, čo môžeme sami od seba urobiť a je vyhradená len pre Boha. Presne tak to vysvetľuje Sväté písmo, a hovorí, že taká láska je pre Boha vecou prirodzenou, a nikto iný nevie milovať tak ako on.
A teraz spojme tieto dve veci: Ježiš nám prikazuje „milujte“, ale hovorí „agape“ – milujte láskou, ktorou vie milovať len Boh. Máme milovať… láskou, ktorou nevieme milovať… – paradox, ktorý nedáva zmysel.
No ale nakoniec to nie je až tak úplne nezmyselné; Boh nikdy nežiada od nás niečo, na čo nás už skôr nepripraví. On nám takú lásku už daroval; takú lásku sme zakúsili v spovednici, takú lásku môžeme uvidieť na oltári. Svätý Pavol povedal, že Boh nás miloval, keď sme boli ešte hriešnici, a dnešné Evanjelium hovorí, že Boh miluje svojich nepriateľov. Boh nás miluje nielen  teraz, keď sa už snažíme o obrátenie a niečo sa nám podarí, ale aj keď sa nám nepodarí. Taká je Božia láska.
Boh nemiluje pre niečo. Nemiluje, pretože sa mi darí, nemiluje, lebo som fajn, nemiluje, lebo niečo viem. Miluje… a bodka; bez „ale“, bez podmieňovania. Podstatné je to, že mňa tá láska už objíma.
Ak chceš zakúsiť takú lásku, môžeš to zakúsiť napríklad na modlitbe. V karmelitánskej spiritualite najjednoduchšia definícia modlitby hovorí, že modlitba je stretnutím s tým, o ktorom viem, že ma miluje – stretnutím s láskou.
Modlitba môže byť len nábožným úkonom, môže byť počtom slov, ktoré musím vypovedať, môže byť povinnosťou… ale pre nás je stretnutím s niekým, kto má voči mne dobrý úmysel. Dnešné Evanjelium nás vyzýva: modli sa; my to v Karmeli chápeme ako pozvanie k blízkosti: sadni si ku mne, sadni si k mojej láske, a zotrvajme chvíľu spolu. Toto sa učíme.
Veľmi ľahko je skĺznuť do vízie kresťana vyjadrenej princípom „to nie je dovolené, a to musím spraviť“. Predovšetkým sa treba naučiť chápať Boha, naučiť sa prebývať s Bohom, dať sa mu skrotiť, zvyknúť si na jeho lásku, ktorá je iná ako naša, a konečne prestať sa snažiť, aby sme si jeho lásku zaslúžili. Boh nás miloval ešte skôr, keď sme boli ešte veľmi vzdialení. To my milujeme niečo za niečo, ale on jednoducho miluje.