Dotyk slova – 5. Nedeľa cez rok C


Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša Lk 5, 1-11

Na tvoje slovo spustím siet

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“

A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo.

Cirkev nám dnes dáva veľké bohatstvo slova prve, druhe citanie a evanjelium. Len sa pozrite na knihu Jeremiáša:

Stava sa, že počujeme nejakú vetu, ktorá ostáva nadlho v pamäti. Ja som tiež raz počul takú myšlienku, že „kresťanstvo sa rodí v nás vďaka citlivosti na slovo“. 

Dnešné evanjelium hovorí dosť jasno o takej citlivosti na slovo; slovo, ktoré môže byť niekedy paradoxné, niekedy sa nezhoduje s logikou, teda s našou ľudskou logikou.

Hľa, tesár pristúpil k rybárovi, a hovorí mu „…spusti siete na lov.“ Peter sa snaží tak veľmi pokojne a opatrne vysvetľovať: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili…“. Chce povedať, že ak v najlepšom čase nič neulovili, tak teraz je to ešte menej pravdepodobné. Ale predsa pridáva vetu, ktorá je pre dnešné evanjelium podstatná, tak ako je podstatný postoj Petra voči osobe Ježiša. A Peter je rozhodnutý: „Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Požiadavka Ježiša bola nelogická, požiadavka Ježiša bola divná, požiadavka Ježiša bola pre Petra náročná. Za Ježišom išli zástupy, a preto predpokladáme, že rozhovor s Petrom sleduje mnoho ľudí, ktorí predtým počúvali Ježišovo učenie. A teraz sa pozerajú na Petra, ktorý pripravuje siete a pokúša sa vyplávať na jazero; loví v takom čase, v akom by žiadny skúsený, zdravo uvažujúci rybár neurobil. A to všetko na očiach zástupov.

A tu nás evanjelium prekvapuje. Vyznám veci prichádza, keď niekto ide za slovom, hoci je to slovo, ktoré sa v prvej chvíli zdá nelogické, nepochopiteľné, paradoxné, náročné. Peter urobil podľa Ježišovho slova, a potom ho pochopil. A vtedy vyznal vieru: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“ – smelo používa vyjadrenie, ktoré je pripisované Bohu. Vďaka tomu, čo sa stalo, poznal Boha a rozpoznal Boha. 

Spomedzi slov, ktoré nám Boh hovorí každý deň, zdá sa, že je veľa nejasných, nelogických. A tak stojím pred rozhodnutím; môžem to slovo ignorovať ako nedorozumenie, alebo ho môžem prijať tak, ako ho prijal Peter a povedať Ale na tvoje slovo… Pane, pôjdem, skúsim, urobím, a verím, že zmysel tvojho učenia raz príde.