Dotyk slova – 4. Adventná nedeľa

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša
Lk 1, 39-45 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?


V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Zamyslenie

4. adventná nedeľa Rok C
“Mária sa vydala sa na cestu a ponáhľala sa“. Presnejšie povedané: išla z horlivosťou, bežala. Stretnutie s Bohom rodí stretnutie s človekom. Stretnutie s Bohom spôsobuje, že vektor, ktorý je stále nasmerovaný na moje Ja, prenáša sa na druhého človeka a tamten sa stáva dôležitejší ako moje Ja.
Naše každodenné stretnutia s Bohom, alebo slovo, ktoré On hovorí nám, spôsobuje, že ten vektor sa prenáša sa z môjho ja… Mária mala všetky dôvody, aby ostala v Nazarete, zariadila si kontemplatívny život; mohla očakávať, že všetci sa budú okolo nej obskakovať, lebo bude matkou Pána, ale skúsenosť Boha, skúsenosť lásky spôsobuje, že sa o ňu chce podeliť, že si ju nechce nechať pre seba, že si ju nemôže nechať pre seba. To ju prinútilo vyjsť z domu, aby sa o skúsenosť Boha podelila.
A keď vbehla do domu Alžbety, Alžbeta pocítila radosť, a Ján sa pohol - „zatancoval“ - v lone Alžbety. Aj keď Mária nehovorí ani slovo, prináša Boha, prináša radosť.
Stojí za to prosiť Boha, aby naše stretnutia s ním presmerovali vektor z môjho ja na druhého človeka. A tiež stojí za to pozrieť sa, či moje stretnutie s druhým človekom prináša druhému radosť, či naozaj má pri mne skúsenosť Alžbety, že mu prinášam Pána. ...či mu prinášam výčitku, prinášam smútok, či prinášam jarmo kresťanských princípov a poučení? Alebo mu prinášam radosť stretnutia z Pánom?