8. deň novény k Duchu Svätému

Duch robí naše srdce statočným

 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne. Lk 22, 28-29

To, že nás Boh nesmierne miluje, ešte neznamená, že nás ušetrí utrpenia a ťažkostí. Navyše, ak v Neho budeme dôverovať, otvoríme sa pôsobeniu Ducha Svätého, urobí to naše srdce udatným, vďaka čomu budeme čeliť všetkým protivenstvám a podporovaní Jeho milosťou prejdeme celou temnotou.

A nemalo by sa považovať za neuveriteľné, že v duši, ktorá je skúšaná a vyskúšaná, očistená v ohni trápení, skutkov a rôznych pokušení a ktorá vždy zostávala verná v láske, sa v tomto živote splní to, čo sľúbil Boží Syn. , a síce, že ak má niekto rád, príde k nemu Najsvätejšia Trojica a urobí v ňom svoj príbytok (Jn 14,23), tj že božsky osvetlí jeho rozum v Synovej múdrosti, bude sa radovať z jeho vôle v Duchu Svätom a bude ho absorbovať úplne a s nezmerateľnou silou v objatí Otca a v rozľahlosti jeho sladkosti.

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 1,15

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!