9. deň novény k Duchu Svätému

Duch Svätý nám umožňuje milovať Boha a blížnych

„Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali, lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali nažive. Gn 45, 4-5

Na to, aby ste videli zmysel vášho života, cieľ, boje, ťažkosti a utrpenie, to vyžaduje zhora Božiu milosť, svetlo a moc. Len tak budeme môcť milovať Boha z celej svojej bytosti, zo všetkých svojich síl a milovať svojho blížneho ako seba samého.

sily a duchovná myseľ – pred týmto spojením, temné a slepé – sú teraz osvietené a zapálené láskou a už môžu odpovedať na lásku toho, kto ich tak osvecoval a miloval ich týmto svetlom a horlivosťou lásky. Pretože každý, kto skutočne miluje, je úplne spokojný, keď dáva milovanému všetko, čo je, čo má na mysli, čo má a prijíma; a čím je to všetko väčšie, tým viac radosti z oddanosti stojí.

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 3,1

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!