7. deň novény k Duchu Svätému

Zamilujte sa do adorácie Najsvätejšej sviatosti

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Mt 28,20

Božia vôľa nie je pre človeka nikdy ľahká. Často sa stavia proti ľudským plánom a ambíciám. Často presahuje ľudské schopnosti. Kristus o tom vedel, a preto z lásky k nám zostal s nami v eucharistických formách, aby nás podporil, posilnil alebo jednoducho bol s nami a trpezlivo čakal na všetkých unavených a zúfalých a depresívnych na tele i na duchu.

Ale všetkým odpovedám, že Otec svetla (Jak 1,17), ktorého ruka nie je skúpa (Iz 59: 1), ale hojne vylieva požehnania bez ohľadu na osoby (Ef 6: 9), kamkoľvek chce, zjavuje sa radostne na cestách a chodníkoch (Múd 6:17), ako lúč slnka, neminie sa a považuje za samozrejmé „hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš (je byť) medzi synmi ľudskými.“ (Prís 8,31).

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 1,15

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!