Symboly Terezie od Ježiša – Húsenica

Pán chce, aby hovoril o tom, že pokiaľ neodstráni túto húsenicu, aj keby nezničila celý strom (pretože ostatné čnosti síce zostanú, ale všetky sú akoby rozožraté červotočom), nepôjde o krásny strom, ale o taký, ktorý nerastie ani nenechá rásť tých, ktorí žijú okolo neho. Pretože plody dobrého príkladu, ktoré dáva, nie sú vôbec zdravé, a vydržia málo.

KŽ 31,21 (kniha života)

Z diel sv. Jána od Kríža je dosť dobre známy symbol vtáka uviazaného (ku zemi) tenkou, alebo hrubou šnúrkou. Svätý v ten spôsob vraví o zhubnom vplyve pripútaností – nie len – na náš duchovný život, a to dokonca aj tých, ktoré sa zdajú byť drobnými, nevinnými. Svätá Terézia pripútanosť k tomu všetkému, čo nie je Bohom nazýva červíkom. Je to presné porovnanie. Podobne ako červ neničí celý strom, ani ovocie, rovnako aj pripútanosti, ktoré nie sú hriešne z prirodzenosti, neničia úplne náš vzťah s Bohom.

Predsa len nepozorovane oslabujú naše puto a vplývajú na kvalitu vzťahu so Stvoriteľom. Postupne, keď si to nevšímame a nezačneme na to reagovať, vedie to k ďalšiemu nášmu pádu, ťažkému hriechu a zničeniu vzťahu s Bohom. Podobne, mimochodom, červík, vŕta strom z vnútra, kazí ho a nakoniec spôsobí aj to, že jeho plody sú červivé. Taký strom nerodí dobré ovocie. Tak isto náš vzťah s Bohom, neustále oslabovaný prostredníctvom našich…, neprináša dobré ovocie, plody majúce zásluhu pre večný život.

br. Tomasz Kozioł OCD

br. Tomasz Kozioł OCD

Obrázok od Free-Photos z Pixabay