Posolstvo otca generála 

Chcel by som sa obrátiť na celý rád, bratov, mníšky aj svetských karmelitánov v tejto strašnej dramatickej hodine. Zjednotený s výzvou a bolestným volaním pápeža Františka k celému Božiemu ľudu, vrúcne vás prosím, aby vašou prioritnou úlohou bola intenzívna modlitba plná hlbokej viery za celý ukrajinský ľud, ktorý teraz podstupuje  bombardovanie.   

Udržiavam kontakt s našimi bratmi a sestrami na Ukrajine, to jest s dvoma spoločenstvami bosých karmelitánok v Kyjeve a Charkove ako aj našimi bratmi v Berdičove. V tejto chvíli delegát, o. Jozef cestuje do Kyjeva, aby sprevádzal jedného nášho brata a spoločenstvo sestier. Niektoré sestry z Kyjeva sa rozhodli presťahovať sa do Poľska, aby sa zachránili. Charkovské spoločenstvo sa rozhodlo zostať v kláštore. To sú mníšky, ktoré bývajú blízko hranice s Ruskom.  

Dnes sme všetci Ukrajinou! Ráno 24. 2. 2022 mi priorka z Charkova povedala, že počas týchto dní nemajú sv. omšu. Povedal som im, že sú zapojené do Eucharistie celého rádu. Sme v hlbokom spoločenstve s ukrajinským Karmelom a národom. Všetci sme v tejto chvíli JEDNO a nesieme naše zapálené lampy.

Spolu s Máriou a Jozefom ako aj všetkými karmelitánskymi svätými prosíme Pána za celý ukrajinský ľud!  

o. Miguel Marquez Calle, Generálny predstavený rádu