Novinka erb baziliky na Starých Horách

Popis erbu 

V päte modrého štítu strieborné zvlnené brvno a nad ním dve strieborné, zlato opásané, ľalie so zlatými tyčinkami, prevýšené zlatou, striebornými perlami zdobenou, otvorenou listovou korunou a zlatou sklonenou mušľou. Za štítom je vztýčený červeno-zlatý bazilikálny slnečník, a skrížený zlatý a strieborný kľúč, dolu previazané červenou šnúrou.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Modrá farba štítu pripomína mariánske zasvätenie menšej baziliky v Starých Horách. Dve ľalie symbolizujú Pannu Máriu a sv. Alžbetu. Koruna je symbolom Ježiša Krista a mušľa sv. Jána Krstiteľa, ktorých svätice pri svojom stretnutí nosili pod srdcom. Je tým vyjadrené patrocínium chrámu Navštívenia Panny Márie (u sv. Alžbety). Zvlnené brvno evokuje tečúcu vodu a prenesene tak pripomína studničku, neoddeliteľnú súčasť pútnického miesta v Starých Horách. Bazilikálny slnečník s kľúčmi náležia podľa pravidiel cirkevnej heraldiky menším bazilikám (basilica minor).

Autor heraldického návrhu a kresby: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.