Kláštor Zawoja

Zawoja je veľmi dĺha dedina, ktorá má až niekoľko kostolov. Veľmi rad som tam tam chodil pretože z okien vidieť Babiu horu a pripomínalo mi to domovinu. Keď sa videte na vrh hory tak z jednej strany Vyjdite Rabčice, Rabču a z Druhej strany Zowoju.
spolocenstvo začalo pôsobiť na tomto mieste v roku 1954 a zverili sa pod patronát sv. Jozefa robotníka (odpostova slávnosť 1.5.)

Kostol a kláštor bosých karmelitánov, ktorý sa nachádzajú v osade Zakamień, pod Magurkou a Przysłopom. Tento malebný kútik, ktorý sa nachádza v blízkosti národného parku Babia Hora, sa nachádza v obci Zawoja a je súčasťou tohto mesta. Počiatky karmelitánskeho zariadenia sú spojené s postavou P. Bernarda Smyraka, bosého karmelitána, ktorý bol iniciátorom, spolurealizátorom výstavby nového zariadenia a čo je potrebné spomenúť, krajanom zawojskej komunity. Spolubratia o ňom v kronike napísali: bežne ho nazývame „strýko“, pretože je to zawojský krajan a jeho rodina ho nazýva takto.

Kostol a kláštor pritiahli pozornosť návštevníkov a turistov prichádzajúcich do Przysłopu. Mnohí z nich chceli na tomto mieste zostať dlhšie. Preto sa prijalo rozhodnutie pristaviť potrebné miestnosti nad garážami. Existujúca časť hospodárskej budovy bola upravená a ďalšia časť bola doplnená tak, aby vyhovovala odborným potrebám, t. J. Prázdninový pobyt karmelitánskych duchovných, ako aj samotných spolubratov v Zakamieni. V blízkej budúcnosti sa počítalo s výstavbou murovaného kláštora, upravené izby im slúžili ako dočasné ubytovanie. Nakoniec boli tieto upravené miestnosti použité ako ubytovacia základňa pre hosťujúce oázové komunity a skupiny mladých ľudí. Samotná investícia súvisiaca s vytvorením nového kláštora sa datuje do rokov 1986-1990. V tom čase bol v Zakamieni hostiteľom otec Romuald Wilk. Nový na mieste starého dreveného tehlového kláštora navrhol Eng. W. Bohdziewicz a inż. S. Walczak z Varšavy.