Nová stránka bratov v Banskej Bystrici

Nová webová stránka zobrazujúca slovom a obrazom Kláštor bosých karmelitánok v Banskej Bystrici na Kalvárii, je pozvánka určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o karmelitánsku spiritualitu. Všetky pastoračné aktivity sú totiž podriadené cieľu šírenia vedomostí o spiritualite. To samozrejme neznamená, že končíme len pri rozume – poznanie duchovna vedie k praktizovaniu hĺbkovej modlitby.

Pozvánky, oznamy, špecifické ponuky pre každého, kto hľadá Boha v tichu svojho srdca. Webová stránka tiež poskytuje rozsiahle informácie o histórii Kalvárie v Banske Bystrici.

Odporúčame vám tiež navštíviť oficiálnu webovú stránku rádu bosých karmelitánov na Slovensku: bosikarmelitani.sk