Máme nového generálneho predstaveného!

Otec Miguel od Márie (Marquez Calle) sa narodil v roku 1965 v Plasencii (Cáceres) a plnil viacero zodpovedných funkcií v Kastílskej provincii bosých karmelitánov, ako provinciálny poradca (1999 – 2002) a ako zástupca provinciála (2002-2005), v r. 2008 bol na provinciálnej kapitule opätovne zvolený za vikára, neskôr ho zvolili za provinciála. Slúžil aj ako formátor, šesť rokov  bol magistrom študentov v Salamanke.

Do Rádu bosých karmelitánov vstúpil v roku 1983, rehoľné sľuby zložil v roku 1985, kňazskú vysviacku prijal v Medine del Campo v r. 1990. Je autorom mnohých teologických a duchovných diel, z ktorých vynikajú: „La imagen de Dios en la Biblia” („Boží obraz v Biblii”), „Atardecer en el Valle. Relatos a la lumbre de Dios” („Západ  slnka v doline. Príbehy v Božom svetle”), El Riesgo de la Confianza” („Riziko dôvery”), „Cómo descubrir a Dios sin huir de mí mismo” („Ako objaviť Boha bez úteku od seba”), “Espiritualidad en la vida cotidiana” („Duchovnosť v každodennom živote”). Napísal aj mnohé články, lebo je stálym spolupracovníkom časopisov: „Teresa de Jesús” a „Revista de Espiritualidad”. O. Miguel Márquez absolvoval dogmatickú teológiu na Pápežskej univerzite Comillas v Madride, kde obhájil licenciátnu prácu s názvom „Boží obraz v Magnificat”.

Ako profesor mariológie a pastorálnej teológie prednášal aj mystiku a mariológiu na Univerzite CITeS v Avile, na kurzoch karmelitánskej obnovy na hore Karmel a na Inštitúte duchovnosti v Santo Domingo.  Podobne vynikal ako animátor duchovného života prostredníctvom mnohých prednášok, rekolekcií a ako pomocník modlitebných skupín. Veľa času a námahy venoval tiež duchovnému vedeniu a sprevádzaniu kňazov, rehoľníkov a laikov. 

 Vo februári 2015 ho na mimoriadnej kapitule zvolili za prvého provinciála novej Iberskej provincie pod patronátom sv. Terézie od Ježiša, vytvorenej spojením Andalúzskej, Aragónskej, Valencijskej, Burgoskej, Kastílskej, Katalónskej provincie a Baleárskych ostrovov. Do tej istej funkcie ho zvolili aj druhýkrát na I. riadnej provinciálnej kapitule  v apríli 2017 a plnil ju do júla 2020, keď sa mohla znova uskutočniť provinciálna kapitula. Odvtedy strávil šesť mesiacov zdokonaľovaním sa v angličtine v kláštore pri Clarendon Street v Dubline, patriacom anglicko-írskej provincii a od mája 2021 bol členom komunity v kláštore Santa Cruz de Tenerife na Kanárskych ostrovoch.