Kláštor v Rige

Lotyšsko

Bosí karmelitáni prišli do Lotyšska po pozvaní kardinálom Jana Pujatsa 9. septembra 2006. Na začiatku to bolo medzinárodné spoločenstvo. Bratia žili v Malom seminári na ulici P. Vacieša v Rige. Počas generálskej návštevy 16. júla 2007 im o. Kardinál poveril farnosť sv. Jozefa v Rige.

15 októbra 2007 sa bratia presťahovali do domu vedľa kostola, ktorý im bol zverený, na ulici Embūtes. Po odchode španielskych hovoriacich bratov z kláštora, páter generál vo svojom liste zo 7. septembra 2008 zveril tento kláštor a celé územie Lotyšska krakovskej provincii.