XII. Škapuliarská pút

V sobotu 22. júla sa na pútnickom mieste Staré Hory uskutoční XII. Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Program sa začína o 8.30 adoráciou, po nej nasleduje prednáška o. Mareka Hraňa, o 10.30 sv. omša, ktorú bude sláviť Mons. Nicola Girasoli, apoľtolsky nuncius na Slovensku. Pozývame vás na toto stretnutie.

v prípade že by ste potrebovali modlitbu alebo neaku prosbu môžete tak urobiť na modlitba.karmel@gmail.com alebo nižšie do formulára na všetky vaše prosby budú zaradené do našich modlitieb a sv. Omše počas púte ale aj počas celého roka v nasych kláštoroch.

  Ak by ste nás chceli podporiť
  Klastor Stare Hory

  Staré Hory 169,
  97602 Staré Hory

  • Kláštor Staré Hory:
   SK79 7500 0000 0040 2298 2541