X. Škapuliarská pút

V sobotu 24. júla sa na pútnickom mieste Staré Hory uskutoční X. Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Program sa začína o 8.30 adoráciou, po nej nasleduje prednáška o. Juraja Vitteka o význame zasvätenia sa Panne Márii skrze škapuliar, o 10.30 sv. omša, ktorú bude sláviť Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Pozývame vás na toto stretnutie.

v prípade že by ste potrebovali modlitbu alebo neaku prosbu môžete tak urobiť na modlitba.karmel@gmail.com alebo nižšie do formulára na všetky vaše prosby budú zaradené do našich modlitieb a sv. Omše počas púte ale aj počas celého roka v nasych kláštoroch.

Error: Contact form not found.

Ak by ste nás chceli podporiť
Klastor Stare Hory

Staré Hory 169,
97602 Staré Hory

  • Kláštor Staré Hory:
    SK79 7500 0000 0040 2298 2541