Tak hovoril Abba…Mojsej Uhrín

Prepodobný Mojsej Uhrín nazývaný aj Mojžiš Uhorský bol jedným z prvých svätcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Započúvajte sa do dramatického príbehu mnícha, ktorý nepodľahol pokušeniam poľskej panovníčky.

Pečerskí svätci Mojžiš Uhorský, Ján Milostivý a mučeník Timotej

Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/3HYTZgV