Poďakovanie

Naši milí priatelia a dobrodinci!

S Vašou štedrou finančnou podporou sa nám podarilo vyzbierať dostatok prostriedkov na opravu strechy na našom kláštore. S realizáciou opráv sa začalo už vo Veľkom týždni a bude sa pokračovať v nasledujúcich dňoch. Zatiaľ práce čakajú kvôli nepriaznivému počasiu.

Chceme sa Vám preto veľmi pekne poďakovať a uistiť o našich modlitbách za každého z Vás. Nech dobrý Boh rozhojní vo Vás každú milosť! „Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.“ (2Kor 9,15)

Vďačné sestry bosé karmelitánky z Detvy