5. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba

Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. 
Dobrorečme Pánovi, lebo je dobrý, 
– lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
Pane, udeľ našim srdciam lásku, ktorou si obdaroval svätú Teréziu Benediktu od Kríža a dovoľ nám, aby sme sa stali jej poslami.
Dobrorečme Pánovi, lebo je dobrý, 
– lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
Vypočuj, Pane, našu modlitbu, s ktorou prichádzame pred tvoj božský majestát v duchu vďakyvzdávania za milosti udelené sv. Terézii Benedikte.
Spolu s celou Cirkvou sa modlíme: 
Ty si chválou Jeruzalema, Ty si radosťou Izraela, Ty si slávou kresťanského ľudu! 
Pane, prosíme ťa o milosť nasledovať tvoju služobnicu na ceste odovzdanosti, aby sme mohli byť aj svedkami tvojej lásky.

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné! Ty si udelilo sv. Terézii Benedikte milosť ísť za tebou na hroznú smrť v osvienčimskej plynovej komore. Prosíme ťa, udeľ nám tvoju silu a milosť nasledovať ťa, keď do nášho života vstúpia utrpenie a choroby. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme predovšetkým dokázali prijať bolesť a smrť s pokornou odovzdanosťou, tak ako tvoja služobníčka, a tak sa ti pripodobnili. Amen. 
Bože, večný prameň všetkého, ďakujeme ti za všetky dary a milosti, ktorými si obdaroval sv. Teréziu Benediktu od Kríža. Učinil si ju pre nás svetlom schopností a vzorom čností. Prosíme ťa preto, nekonečne majestátny a dobrý, tak ako ťa ona prosila, nech príde na zem tvoje kráľovstvo! Nech sú zachránené duše skrze umučenie a krv tvojho Syna, na tvoju väčšiu slávu, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.  
Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…
sv. Terézia Benedikta od Kríža – oroduj za nás!