3. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba

Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. 
Dobrorečme Pánovi, lebo je dobrý, 
– lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
Pane, udeľ našim srdciam lásku, ktorou si obdaroval svätú Teréziu Benediktu od Kríža a dovoľ nám, aby sme sa stali jej poslami.
Dobrorečme Pánovi, lebo je dobrý, 
– lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
Vypočuj, Pane, našu modlitbu, s ktorou prichádzame pred tvoj božský majestát v duchu vďakyvzdávania za milosti udelené sv. Terézii Benedikte.
Spolu s celou Cirkvou sa modlíme: 
Ty si chválou Jeruzalema, Ty si radosťou Izraela, Ty si slávou kresťanského ľudu! 
Pane, prosíme ťa o milosť nasledovať tvoju služobnicu na ceste odovzdanosti, aby sme mohli byť aj svedkami tvojej lásky.

Srdce Ježišovo, spása dúfajúcich v teba! Ty si bolo istotou spásy a nádeje sv. Terézie Benedikty. Bezvýhradne sa ti odovzdávame! Zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby, ktoré ti prednášame na príhovor tvojej služobnice. V teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanbený naveky. Amen.  
Bože, večný prameň všetkého, ďakujeme ti za všetky dary a milosti, ktorými si obdaroval sv. Teréziu Benediktu od Kríža. Učinil si ju pre nás svetlom schopností a vzorom čností. Prosíme ťa preto, nekonečne majestátny a dobrý, tak ako ťa ona prosila, nech príde na zem tvoje kráľovstvo! Nech sú zachránené duše skrze umučenie a krv tvojho Syna, na tvoju väčšiu slávu, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.  
Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…
sv. Terézia Benedikta od Kríža – oroduj za nás!