1. deň novény k Duchu Svätému

Poznanie svojej biedy

A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Jn 16,8

Pod vplyvom Božieho svetla a tepla ohňa duša vidí a cíti všetky svoje slabosti a biedy, ktoré sa v nej predtým skrývali a nevidela ich ani necítila. Je to podobné ako so stromom, kde nemožno zistiť vlhkosť; až po vložení do ohňa sa začne odparovať, dymiť a horieť. Takto sa správa duša vystavená tomuto plameňu. 

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 1,22

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!