Bratia bosí karmelitáni pozývajú mladých mužov na duchovnú obnovu o rozoznávaní povolania, pod názvom Zaviedol som vás do zeme Karmelu.
Kontaktná osoba: páter Dušan,

bližšie informácie ohľadom duch. obnovy. je určená pre tých čo, hľadajú svoje životne povolanie (rehoľné, manželské, kňazské ...)

bude to v   Banskej Bystrici   Začne sa piatok popoludní a skončí sa nedeľu obedom. 
čo tam buderozhovory, modlitba, adorácia, prednáška, čas aj na prácu 
čo bude potrebne zobrať: sväté písmo, zošit, pero, oblečenie na jednoduchú prácu, dobrú náladu, 
čo je zabezpečené: ubytovanie, postel, strava, 
určite ťa zaujíma aj cena €, ak chceš prispieť môžeš ale nemusíš je to na tebe, ja vyberať ani žiadať nebudem lebo je to náš kláštor. 

prihlasovací formulár