Terézia od Dieťaťa Ježiša a sv. Tváre

články

Rozprava sv. Terézie z Lisieux  o láske k blížnemu
Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16rº) Boží služobník Ján Pavol II. dňa 19. októbra 1997
Read more.
Miesto Ježiša v živote a náuke Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre
Albino Luciani, budúci pápež Ján Pavol I., ešte ako benátsky patriarcha písal fiktívne listy známym, ale aj neznámym osobnostiam verejného
Read more.
Prežívanie utrpenia v živote a náuke sv. Terézie z Lisieux
Kardinál Jozef Ratzinger napísal: „Kniha Jób je klasický výkrik človeka, ktorý zakusuje celú biedu bytia a mlčiaceho Boha. A dokonca zdanlivo nespravodlivého
Read more.
Modlitba v živote sv. Terézie z Lisieux
Modliť sa je podobné opaľovaniu sa. Pred opaľovaním sa musíme natrieť krémom, aby sme sa nespálili. Ak sa chceme opáliť,
Read more.
Panna Mária v živote a náuke sv. Terézie z Lisieux
Mesiac máj je mariánskym mesiacom. Z toho dôvodu sa chcem spolu s vami zamyslieť nad úlohou Márie v živote sv. Terézie, ako ju
Read more.
Svätosť v náuke sv. Terézie z Lisieux
Známy francúzsky spisovateľ Bernanos vo svojom diele „Denník vidieckeho kňaza“ napísal na adresu horlivého dekana z Blangermontu: „Kiež nás Boh chráni
Read more.
Láska
„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ (1
Read more.
Povolanie sv. Terézie z Lisieux a jej misia v Cirkvi
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk 16, 15) Určite si pamätáte zo svojich detských rokov, ako ste sa zaoberali
Read more.
Dôvera
„Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4, 16) Keď sa vysloví
Read more.
Prostota u sv. Terézie z Lisieux
Buďte jednoduchí ako holubice (Mt 10,16) Vo farnosti máme detský spevácky zbor, ktorý mal možnosť spievať na mládežníckej sv. omši
Read more.

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov