Postup pre odstránenie používateľského účtu z aplikácie Bosí karmelitáni


1 : Prejdite do menu aplikácie

2 : Nájdite možnosť Môj účet

3 : Kliknite pravo hore na nastavenia

4 : Tvoľte možnosť odstrániť účet.