Online novéna a odpustová slávnosť k sv. Jozefovi

V starozákonnom príbehu o Jozefovi, ktorého predali vlastní bratia za otroka do Egypta, je ukrytá veľká pravda o tom, ako pôsobí Božia prozreteľnosť. Jozef sa po mnohých skúškach a útrapách ocitne pred faraónom, ktorý ho povýšil na druhého muža v krajine a dal mu na starosť vytvorenie dostatočných zásob obilia. Keď po neúrodných rokoch začal hlad, faraón svojim poddaným odkázal: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie“. Jozef prikázal otvoriť sýpky a zachránil tak celú krajinu vďaka múdrosti a viere v Boha, ktorému ostal verný aj v Egypte. Boh neodoprie nič čistej duši, ktorá ho hľadá s úprimným srdcom. Jednou z takých duší bol aj Jozef, Máriin manžel a Ježišov pestún. 

8. decembra 2020, na slávnosť Nepošvrneného počatia, ohlásil pápež František Rok sv. Jozefa. V liste So srdcom otca (Patris corde) pápež píše, že „všetci môžu objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú v ´tieni´, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“ Sv. Terézia od Ježiša mala sv. Jozefa vo veľkej úcte a považovala ho za orodovníka, ktorému zverovala všetky potreby reformy a kláštorov a dostala milosti, o ktoré prosila. V Litániách k sv. Jozefovi sú zhrnuté všetky jeho vlastnosti a môžeme povedať, že Jozef je patrónom na „všetko“. 

Aj tento rok, tak ako po uplynulé roky, budeme v našom kláštore sláviť spomienku nášho patróna. Pozývame vás k účasti na novéne od 10. do 18. marca. Vzhľadom na pandemické opatrenia, ktoré nás zastihli už minulý rok a kvôli obmedzeniam budeme aj tento rok každý deň od pondelka do piatka o 18.00 hod. a v sobotu a v nedeľu o 8.00 hodpočas celej novény vysielať online prenosy sv. omší na: www.youtube.comkanál: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík. 

Život celej komunity je tento rok obmedzený iba na prácu v dome, ale máme nádej, že budeme môcť začať s prípravami oplotenia areálu celého kláštora. Preto Vás prosíme aj naďalej o modlitbu. Ak sa rozhodnete znovu nás podporiť, môžete tak urobiť prostredníctvom qr kodu alebo platbou na účet (qr kod a číslo účtu je uvedený nižšie) alebo poukázaním 2 percent z Vašich daní, ktorými môžete podporiť našu činnosť. Formulár je súčasťou tohto článku.

Už tradične nám možete napísať svoju prosbu do tohto formulára

  Prosba o podporu

  Kláštor bosých karmelitánov Košice-Lorinčík
  SK41 0200 0000 0026 4934 9054
  swift: SUBASKBX 
  Všeobecná úverová banka

  Drahí naši priatelia a dobrodinci. Ďakujeme za vašu priazeň a prajeme vám všetkým na príhovor sv. Jozefa pevné zdravie a Božie požehnanie. Uisťujeme vás o našich modlitbách. Ďakujeme, že vás máme a máme vás radi.

  vaši bratia Rudolf, Miroslav, Miloš, Andrej