Obnova pre ženy

Obnova pre ženy vedie o. Rudolf Bartal OCD

 

Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri Košiciach pozývajú na duchovnú obnovu pre ženy s knihou Rút na tému: “Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu” (2,13) . 

Obnova sa uskutoční od 18.-20. mája 2018. V programe obnovy sú zahrnuté prednášky s biblickou tematikou spojené s knihou Rút, spoločné modlitby, priestor na sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor, čas na modlitbu v tichu a ústraní.

Náklady za celý víkend sú 30 eur na osobu/ 15 eur na deň (v tom je strava, energie).

Prihlasovanie:
dommodlitby.lorincik@gmail.com
‭+421 904 515 987‬ (od 14:00-16:00)

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov