11 februára 2021

#1 Ikonický podcast

STAROZÁKONNÁ TROJICA Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým textom, […]
18 februára 2021

#2 Ikonický podcast

Jeruzalemská Ikona Matky Božej Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred […]
23 februára 2021

#10 Ikonický podcast

Ikona Sofie-Božej Múdrosti Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým […]
25 februára 2021

#3 Ikonický podcast

Kristus – Blažené ticho  Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred […]
4 marca 2021

#4 Ikonický podcast

Ikona Krista Pantokratora Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým […]
11 marca 2021

#5 Ikonický podcast

5. Ikona Zoslania Ducha Svätého Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár […]
25 marca 2021

#7 Ikonický podcast

Ikona sv. Jána Krstiteľa Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred […]
1 apríla 2021

#8 Ikonický podcast

Ikona sv. Petra a Pavla Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár […]
8 apríla 2021

#9 Ikonický podcast

Ikona rukou nevytvoreného obrazu Spasiteľa Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár […]