16 júla 2020

Konštitúcie rádu ocds

KONŠTITÚCIE SVETSKÉHO RÁDU BOSÝCH KARMELITÁNOV DEKRÉT Generálny predstavený bosých karmelitánov po predchádzajúcom schválení Generálnym definitóriom na 11. zasadaní zo dňa 9. júna 2003 predložil text Konštitúcií […]
16 júla 2020

Formácia OCDS

Formácia rádu Do Svetského rádu bosých karmelitánov môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú […]
16 júla 2020

Apoštolát OCDS

Svetský karmelitán si uvedomuje, že pravá modlitba a apoštolát sú neoddeliteľné a navzájom sa oživujú. A hoci sa jeho apoštolát zakladá predovšetkým na osobnom raste v […]
16 júla 2020

Charizma rádu

Svetský rád bosých karmelitánov je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti a podľa […]