13 júla 2022

Siedmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Keď žijeme v závislosti od Márie a sme jej oddaní, náš duchovný pokrok je istejší. Ak si zjednotený (-á) s Máriou, zakúsiš osvietenie, staneš sa duchovnejší […]
14 júla 2022

Ôsmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Všetci, ktorí nosia škapuliar a uctievajú si Máriu so synovskou a dcérskou oddanosťou, majú rásť v láske k nej a vo svete posilňovať prítomnosť tejto Ženy […]
15 júla 2022

Deviaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Pobožnosť k Najsvätejšej Panne Márii nemožno zužovať na modlitby a úctu pri určitých príležitostiach, musí sa stať „habitom“, čiže usmerňovať celé naše kresťanské správanie, vychádzajúce z […]
11 marca 2023

1. Deň novény k sv. Jozefovi (11.03.)

12 marca 2023

2. Deň novény k sv. Jozefovi (12.03.)

13 marca 2023

3. Deň novény k sv. Jozefovi (13.03.)

14 marca 2023

4. Deň novény k sv. Jozefovi (14.03.)

15 marca 2023

5. Deň novény k sv. Jozefovi (15.03.)

16 marca 2023

6. Deň novény k sv. Jozefovi (16.03.)

17 marca 2023

7. Deň novény k sv. Jozefovi (17.03.)

18 marca 2023

8. Deň novény k sv. Jozefovi (18.03.)

19 marca 2023

9. Deň novény k sv. Jozefovi (19.03.)

19 mája 2023

1. deň novény k Duchu Svätému

Poznanie svojej biedy A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Jn 16,8 Pod vplyvom Božieho svetla a tepla ohňa […]
20 mája 2023

2. deň novény k Duchu Svätému

Duchovný boj Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Mt 10,34 Toto očistné pôsobenie Ducha Svätého v našom pozemskom […]
21 mája 2023

3. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!  Myslite na to, čo je […]