11 marca 2023

1. Deň novény k sv. Jozefovi (11.03.)

12 marca 2023

2. Deň novény k sv. Jozefovi (12.03.)

13 marca 2023

3. Deň novény k sv. Jozefovi (13.03.)

14 marca 2023

4. Deň novény k sv. Jozefovi (14.03.)

15 marca 2023

5. Deň novény k sv. Jozefovi (15.03.)

16 marca 2023

6. Deň novény k sv. Jozefovi (16.03.)

17 marca 2023

7. Deň novény k sv. Jozefovi (17.03.)

18 marca 2023

8. Deň novény k sv. Jozefovi (18.03.)

19 marca 2023

9. Deň novény k sv. Jozefovi (19.03.)

19 mája 2023

1. deň novény k Duchu Svätému

Poznanie svojej biedy A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Jn 16,8 Pod vplyvom Božieho svetla a tepla ohňa […]
20 mája 2023

2. deň novény k Duchu Svätému

Duchovný boj Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Mt 10,34 Toto očistné pôsobenie Ducha Svätého v našom pozemskom […]
21 mája 2023

3. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!  Myslite na to, čo je […]
22 mája 2023

4. deň novény k Duchu Svätému

Božia láska, ktorá premieňa a osvecuje Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na […]
23 mája 2023

5. deň novény k Duchu Svätému

Nechajme Boha pôsobiť cez nás On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. […]
24 mája 2023

6. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote …všetko stvorenie je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,  ale Pánovo slovo trvá naveky. A to […]