10 decembra 2022

Šiesty deň (10.december)

Svätý Ján od Kríža, milovaný Syn Panny Márie. Ona ťa obdarovala láskou, zjavila sa ti a do srdca ti vliala Boží pokoj a radosť. Pre tieto neobyčajné […]
11 decembra 2022

Siedmy deň (11.december)

Svätý Ján od Kríža, milujúci nadovšetko Ježiša, ty si dostal kňazskú milosť pestovať Ježiša vo svojich dlaniach. Pre tvoju lásku k Ježišovi Ťa prosíme, pomôž nám, aby […]
12 decembra 2022

Ôsmy deň (12.december)

Svätý Ján od Kríža, učiteľ Cirkvi, tvoja náuka a svedectvo života sú pre mnohé duše svetlom na ceste k svätosti. Aj my túžime, aby si sa stal […]
13 decembra 2022

Deviaty deň (13.december)

Svätý Ján od Kríža, hoden našej úcty, ty si z Božej moci konal v živote zázraky a aj dnes vyprosuješ milosti tým, čo sa obracajú na Teba. […]
11 marca 2023

1. Deň novény k sv. Jozefovi (11.03.)

12 marca 2023

2. Deň novény k sv. Jozefovi (12.03.)

13 marca 2023

3. Deň novény k sv. Jozefovi (13.03.)

14 marca 2023

4. Deň novény k sv. Jozefovi (14.03.)

15 marca 2023

5. Deň novény k sv. Jozefovi (15.03.)

16 marca 2023

6. Deň novény k sv. Jozefovi (16.03.)

17 marca 2023

7. Deň novény k sv. Jozefovi (17.03.)

18 marca 2023

8. Deň novény k sv. Jozefovi (18.03.)

19 marca 2023

9. Deň novény k sv. Jozefovi (19.03.)

7 júla 2023

Prvý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Posvätný škapuliar nám pripomína, že máme neustále rozjímať o živote preblahoslavenej Panny Márie a odovzdať celý svoj život pod ochranu tejto šľachetnej kráľovnej, vždy pripravenej prísť […]
8 júla 2023

Druhý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Milosť nevytvorí svoje dielo v dušiach, ktoré sa jej z vlastnej vôle neotvoria, ani Mária nenaplní svoje materinstvo tam, kde sa jej človek neodovzdá.Terézia Benedikta od […]