10 februára 2021

Rozhovory o modlitbe

Jána Pavla II. sa často pýtali na jeho modlitbu. Pýtal sa ho na ňu napr. André Frossard aj Vittorio Messori, ktorí potom obsah týchto rozhovorov uverejnili […]
17 februára 2021

Rozmodlený pápež

Keď Karola Wojtylu zvolili za pápeža, svoj modlitebný základ, získaný v rodnom dome a prehĺbený – už v detstve – s modlitebnou charizmou Karmelu, si nielenže udržal, ale ho aj […]
24 februára 2021

„Ujko“, ktorý vtiahol „Akademikov“ do modlitby

Týmto dielom ukončíme úvahy o modlitbe v živote kardinála Karola Wojtylu z obdobia pred jeho zvolením za Kristovho námestníka. Na prvom mieste sa zamerajme na „Akademikov“, skupinu vysokoškolákov, ktorí […]
3 marca 2021

Kňaz a biskup milujúci modlitbu

Dnes sa pozrime na modlitbu mladého kňaza a biskupa Wojtylu prostredníctvom výrečných svedectiev. Začnime od jeho kňazskej služby v Niegowici, v prvej farnosti novokňaza Karola:   „To bol kňaz – […]
10 marca 2021

Pracovník a seminarista ponorený v modlitbe

V dnešnom diele nášho cyklu sa prizrieme modlitbe Karola Wojtylu ako pracovníka továrne Solvay a tajného bohoslovca, pričom sa budeme opierať o výrečné svedectvá vtedajších zamestnancov krakovskej továrne na […]
17 marca 2021

Modlitba na prvom mieste

Už zosnulý otec Wladyslaw Kluz, bosý karmelitán, známy duchovný spisovateľ, vo svojej knihe „Čas siať“ píše o. i. toto: „Emília Wojtylowá začala učiť malého Karola modlitbu Otče […]
24 marca 2021

Karmelitánski svätí a pápežova modlitba

Božia prozreteľnosť prejavujúca sa službou predstavených spôsobila, že v mladosti som študoval a pracoval vyše 20 rokov v Ríme (1980 – 1999), kde som mohol zblízka pozorovať každodenný […]
31 marca 2021

Pápežské modlitebné gestá

Nedá sa obsiahnuť vyše štvrťstoročie pápežskej služby sv. Jána Pavla II. a obísť  hoci len  najvýrečnejšie modlitebné gestá. Svätý Otec neraz, podobne ako aj pred jeho voľbou na […]