3 júna 2020

Dejiny hory Karmel

Tajomstvá hory Karmel (pri karmelitánskych prameňoch) Úvod „Karmel bol vždy miestom prirodzených rekolekcií pre kontemplatívne duše, preto nečudo, že na jeho svahoch vznikol prvý karmelitánsky kláštor […]
3 júna 2020

Formácia

PODSTATA FORMÁCIE Ľudská formácia rozvíja: našu schopnosť interpersonálneho dialógu, vzájomnej úcty a tolerancie; pripravenosť prijímať napomenutia a opravovať iných v duchu vľúdnosti; schopnosť vytrvať vo svojich záväzkoch. Kresťanská formácia […]
3 júna 2020

Apoštolát OCDS

Svetský karmelitán si uvedomuje, že pravá modlitba a apoštolát sú neoddeliteľné a navzájom sa oživujú. A hoci sa jeho apoštolát zakladá predovšetkým na osobnom raste v […]