3 júna 2020

Banská Bystrica

12 júna 2020

Košice-Lorinčík

12 júna 2020

Staré Hory

15 júna 2020

Košice

15 júna 2020

Detva

4 marca 2021

Život a diela Terézie od Ježiša v obrazoch

14 marca 2021

Kláštor v Kluszkowciach

Po druhej strane tatier, u našich poľských Gorali sa nachádza kláštor, v malebnej dedinke s názvom Kluškovce (Kluszkowce). Tu niektorí z nás mali svoje prvé 2 mesiace. Priznám sa, keď […]
13 apríla 2021

Bez ilúzií k dokonalosti cestou vnútornej modlitby

Motto Cuando tú me mirabas, Tu gracia en mí tus ojos imprimían; Por eso me adamabas, Y en eso merecían Los míos adorar lo que en […]
13 mája 2021

Rozhovor o sestre Lucii

so sr. Anou Sofiou, bosou karmelitánkou Karmeli Coimbre 1. V roku 1925 sestra Lucia vstúpila do Kongregácie sestier sv. Doroty, avšak v roku 1948 vstúpila do vášho Karmelitánskeho kláštora […]
14 júna 2021

Pustovníci na hore Karmel

V súvislosti so vznikom karmelitánskeho rádu treba spomenúť dve významné udalosti v 11. a 12. storočí:  rozkvet pustovníckeho života a pútnický pohyb do Svätej Zeme, známy pod […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Bratia so zbraňou v ruke

Inokedy, keď som bola na matutíne v chóre, sa mi sprítomnilo a stálo predo mnou šesť alebo sedem osôb – zdá sa mi, že ich bolo toľko – […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Nebo

Len čo som dorazila do kostola, zmocnilo sa ma veľké vytrženie. Zdalo sa mi, že sa otvorili nebesia, nielen akýsi vstup do nich, ako som to videla […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Kňaz v ťažkom hriechu

Keď som raz išla na sväté prijímanie, uvidela som očami duše, jasnejšie než telesnými očami, dvoch démonov vo veľmi ohavnej podobe. Zdá sa, že rohami zvierali krk […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Pohreb hriešnej duše

Bola som na mieste, kde zomrela istá osoba, ktorá žila veľmi zle, podľa toho, čo som sa dozvedela, a to počas mnohých rokov. V priebehu posledných dvoch rokov bola […]
5 júna 2023

Symboly Terézie – Cesta dokonalosti

Dobre sa tu hodí povedať, že tvoj zákon je len zdanlivo ťažký (porov. Ž 94, 20), pretože ja ho ako ťažký nevidím; ani neviem, prečo by mala […]