22 mája 2021

Malá Arabka, veľká ctiteľka Ducha Svätého

(sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša, Miriam  Baouardy) Galilea: detstvo     Miriam Baouardy sa narodila 5. januára 1846 v malej galilejskej dedinke Abelin, na polceste medzi Nazaretom a Haifou. Jej rodičia boli gréckokatolíci. Narodilo sa im […]
28 mája 2021

Činnosť počas pandemie

Banská Bystrica 27. mája (TK KBS) a rádio Lumen Pandémia koronavírusu zasiahla aj do činnosti rehole bosých karmelitánov. Ich pomoc blížnym sa však nezastavila, len presunula […]
16 júna 2021

Pane, Ty nam dávaš

Naši spolubratia v Poľsku naspievali pieseň “O Panie, Ty nam dajesz” ( O Pane, Ty nám dávaš svoje telo a krv). text piesne O panie ty […]
19 júna 2021

Stretnutie mníšok Federácie krakovskej provincie

V dňoch 7. až 11. júna 2021 sa konalo formačné stretnutie Federácie bosých karmelitánok krakovskej provincie. Ako hovorí P. Krzysztof Górski, bosý karmelitán, asistent Federácie sestier […]
16 júla 2021

Pozvánka na novény a slávnosť Panny Márie Škapuliarskej na Slovensku

Múdrosť, ktorú nám chce Mária vštepiť do srdca, spočíva v postoji cvičenia sa v stálosti. Diabol  je pokorený, keď vidí, že pri opakovanom pokušení nestrácame dôveru a neupadáme […]
16 júla 2021

Novéna a odpustová slávnosť k Panne Márii Škapuliarskej Košice-Lorinčík

7. – 16. 7. 2021 Milí priatelia, prijmite aj tento rok pozvanie k účasti na novéne od 7. do 15. júla. Počas nej a zároveň v deň […]
16 júla 2021

Kvet Karmelu – Pieseň

Flos Carméli, vitis florígera,splendor cæli, Virgo puérperasinguláris. Mater mitis, sed viri néscia,carmelítis esto propítia,stella maris. Radix Iesse gérminans flósculum,nos adésse tecum in sæculumpatiáris. Inter spinas quæ […]
1 augusta 2021

O jubileu, prázdnej hlave a modlitbe na asfalte

Bola raz jedna slovenská bosá karmelitánka, ktorú Duch Svätý zavial z Košíc do kláštora bosých karmelitánok v poľskom Zakopanom. Prežila tam požehnaných dvadsať štyri rokov. Už-už sa pripravovala na […]
9 augusta 2021

Edita Steinová

Bosá karmelitánka Sv. Terézia Benedikta od Kríža, vlastným menom Edita Steinová, sa narodila 12. októbra 1891 vo Vratislave – vtedajšej nemeckej časti Sliezka a v dnešnom […]
6 septembra 2021

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE SENIOROV

10.-12.9.2021 v kláštore v Lorinčíku pozývame všetkých seniorov (dôchodcov) na duchovnú obnovu do nášho kláštora, ktorú bude viesť br. Miloš Viktorín, OCD obnova bude zároveň duchovnou […]
8 septembra 2021

Máme nového generálneho predstaveného!

Otec Miguel od Márie (Marquez Calle) sa narodil v roku 1965 v Plasencii (Cáceres) a plnil viacero zodpovedných funkcií v Kastílskej provincii bosých karmelitánov, ako provinciálny poradca (1999 – 2002) a ako […]
12 septembra 2021

Obliečka 2021

V piatok 10. septembra 2021 si habit Rádu bosých karmelitánov oblieklo päť spolubratov postulantov, čím sa začal pre nich rok noviciátu – čas hlbšieho poznávania života […]
27 novembra 2021

Dotyk slova – 1. Adventná nedeľa

4 decembra 2021

Dotyk slova – 2. Adventná nedeľa

11 decembra 2021

Dotyk slova – 3. Adventná nedeľa